ABAK - Centrum terapii dziecięcej

"Słowa są skrzydłami umysłu" Helen Keller

ABAK to centrum kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i rozwoju o różnej etiologii.
Zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz procesami przetwarzania słuchowego. Konsultujemy pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi typu: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, MPDz, ADHD i innymi.

Prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów dziecięcych.

Program terapii dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia logopedyczne w godzinach 8-12 teraz w specjalnej promocyjnej cenie!!!
Więcej informacji pod numerem 501 276 848.
Zapraszamy.

Logopedia ogólna:

  • diagnoza i profilaktyka zaburzeń mowy
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • terapia dyslalii (seplenienie, mowa niewyraźna, nieprawidłowa wymowa głoski r i inne)
  • stymulacja rozwoju mowy
  • konsultacje i porady dot. niemowląt (ssanie, nauka gryzienia itp.)

Trening słuchowy metodą Johansena (IAS) (alternatywa dla metody Tomatisa)
Terapia pedagogiczna /reedukacja
Matematyka dziecięca*
Terapia dyskalkulii
Terapia dysleksji
Konsultacje i porady specjalistów

Copyrights 2012 by Abak | Made by FotoUrusus
ul. Szomańskiego 20, 02-495 Warszawa URSUS