Cennik

Cennik usług


Terapie:
terapia logopedyczna 60 zł
terapia neurologopedyczna 90 zł
Diagnozy:
diagnoza logopedyczna  180 zł
całościowe badanie logopedyczne 230 zł
Słuchanie terapeutyczne:
diagnoza Johansen 350 zł
nagranie treningowe Johansen      220 zł
diagnoza międzyetapowa Johansen      220 zł
Terapia ręki:
zajęcia indywidualne  80 zł 50 min
Integracja sensoryczna:
diagnoza 350 zł 2- 3 spotkania i opis końcowy
konsultacja 180 zł wstępna ocena procesów zmysłowych
zajęcia  110 zł 50 min
dysleksja, dysgrafia, dysortografia:
konsultacja z reedukatorem 150 zł
zajęcia  90 zł 50 min
ORTODONCJA DZIECIĘCA- leczenie zaburzonych funkcji systemem miofunkcjonalnym MFS:
Konsultacja 150 zł do 60 min
Diagnoza 300 zł 2/60 min
Terapia z użyciem regulatorów funkcji orofacjalnych* *cena terapii z użyciem regulatorów ustalana jest podczas konsultacji
Psycholog
Pojedyncze spotkanie/porada/konsultacja 130 zł 50 min
Terapia psychologiczna 140 zł 50 min (min. 5 spotkań)
Kompleksowa diagnoza dziecka: 360 zł 3 spotkania po 50 min
– wywiad z rodzicem dotyczący niepokojących zachowań dziecka bieżących problemów,
– spotkanie z dzieckiem (rozmowa obserwacja),
– konieczne badania testowe i kwestionariuszowe,
– dalsze zalecenia dotyczące postępowania i leczenia dziecka,
Opinia psychologiczna: 100 zł

*cennik obowiązuje od 28.8.2020 do odwołania

Pozostałe proponowane usługi:*


Pozostałe proponowane usługi:*

 • test KORP (karta oceny rozwoju psychoruchowego)
 • test  funkcjonalna analiza rozwoju dziecka
 • indywidualny program terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • konsultacje żywieniowe niemowląt i małych dzieci
 • ocena rozwoju funkcji prymarnych dla mowy
 • spotkanie konsultacyjne z logopedą
 • spotkanie konsultacyjne z neurologopedą
 • terapia psychologiczna
 • fizjoterapia

*cenny w/w usług ustalane są indywidualnie po konsultacji telefonicznej

Badania dodatkowe:

 • badanie słuchu – tympanometria i otoskopia 50 zł
 • badanie słuchu- audiometria tonalna 60 zł
 • badanie słuchu – audiometria mowy 40 zł
 • badanie procesów przetwarzania słuchowego do 300 zł
 • ocena artykulacji i słuchu dla kandydatów na kierunki logopedyczne do 100 zł