Cennik

Cennik usług


LOGOPEDIA Cena w PLN uwagi
Terapie:    
Terapia logopedyczna * 70 zł *ustalane podczas diagnozy
Terapia neurologopedyczna * 90 zł
     
Diagnozy:    
Diagnoza logopedyczna 200 zł  
Diagnoza neurologopedyczna 230 zł  
Diagnoza neurologopedyczna noworodków i niemowląt w kierunku zaburzeń ssania i/lub skróconego wędzidełka 250 zł  
Przygotowanie opisu do diagnozy 70 zł  
ORTODONCJA FUNKCJONALNA  
Diagnoza funkcjonalna na potrzeby ortodoncji ( język, wędzidełko, połykanie i inne)* 230 zł. *nie jest wymagane pisemne skierowanie od ortodonty
Instruktaż- nauka masażu przed i pozabiegowego w terapii skróconego wędzidełka 115 zł  
Użyczenie narzędzia do terapii powięziowej po zabiegu frenulotomii 100 zł ( 3 miesiące) Kaucja zwrotna za narzędzie 300 zł
Pełna diagnoza zaburzeń miofunkcjonalnych MFS 350 zł 2 spotkania po 60 min
Terapia z użyciem regulatorów funkcji orofacjalnych MFS Od 150 zł Cena terapii z użyciem regulatorów ustalana jest podczas konsultacji/diagnozy
INTEGRACJA SENSORYCZNA SI    
Pełna diagnoza procesów SI 370 zł 2 spotkania + omówienie+ opis

Wstępna ocena procesów SI

 

230 zł * tylko gdy niemożliwe jest wykonanie pełnej diagnozy!! Opis płatny wg cennika
Spotkanie/konsultacja z terapeutą SI 200 zł spotkanie z terapeutą SI ocena funkcjonowania dziecka i omówienie występujących zaburzeń ( bez opisu)
Terapia SI 120 zł
Opis dodatkowy do wstępnej oceny 50 zł
SŁUCHANIE TERAPEUTYCZNE trening słuchowy metodą Johansena IAS
Diagnoza Johansen 350 zł  
Diagnoza międzyetapowa Johansen 230 zł  
Terapia Johansen 230 zl  
TERAPIA RĘKI  
diagnoza 150 zł  
terapia 90 zł  
BADANIA  
Badanie słuchu- tympanometria z otoskopią 70 zł  
Badanie słuchu- audiometria tonalna 100 zł  
Badanie słuchu- audiometria mowy 60 zł  
Badanie procesów przetwarzania słuchowego Do 300 zł  
Ocena słuchu i artykulacji dla kandydatów na kierunki logopedyczne 150 zł  
Szkolenia/praktyki

Praktyki i staże są bezpłatne, pobieramy ,zwrot kosztów

( woda, środki higieniczne itp.)*

Ustalane z opiekunem praktyk/stażu
PSYCHOLOG    
Pojedyncze spotkanie/porada/konsultacja 180 zł  
Terapia 140 zł (należy zadeklarować min.5 spotkań )
Opis/opinia 100 zł  
ELEKTROSTYMULACJA    
Konsultacja/kwalifikacja do zabiegów 150 zł Do 30 min
Zabieg stymulacji obszaru ustnotwarzowego 115 zł  
KINESIOTAPING – OKLEJANIE    
Mięsień okrężny ust 20 zł  
Pozostałe mięśnie twarzy 40 zł  
Oklejenie w trakcie zajęć terapeutycznych- dopłata do ceny zajęć Od 10 do 30 zł * Uzależnione od ilości użytego materiału
ZABURZENIA ŻYWIENIA I ODŻYWIANIA U MAŁYCH DZIECI
Konsultacja z terapeutą żywienia ( neofobia, rozszerzanie diety, kryzysy) 230 zł Spotkanie z terapeutą, omówienie funkcjonowania dziecka i rodziny
Diagnoza funkcjonalna 500 zł 2 spotkania+omówienie
Terapia 0d 150 zł * *cena ustalana jest indywidualnie

Pozostałe proponowane usługi – cena ustalana indywidualnie.

Opisy naszych usług znajdują się w zakładce: „oferta” zapraszamy do zapoznania się z nimi!