Oferta

Nowość w centrum terapii Abak - emisja głosowa.

Terapie


INDYWIDUALNE:


GRUPOWE:

  • logorytmika
  • wspomaganie rozwoju mowy
  • terapia jąkania

Diagnoza / konsultacje

  • diagnoza logopedyczna
  • diagnoza psychologiczna
  • diagnoza integracji sensorycznej si
  • konsultacja u psychologa
  • konsultacja u logopedy

Badania dodatkowe

  • badanie słuchu (audiometria tonalna)
  • badanie słyszenia mowy (test dychotyczny)