Diagnoza logopedyczna:

Wykonywana jest przez specjalistę logopedę

Składa się z kilku etapów:

1) wywiad: na temat rozwoju dziecka od momentu ciąży i porodu, przez okres niemowlęcy aż do dnia zgłoszenia się do logopedy ( na wizytę prosimy zabrać książeczkę zdrowia dziecka i ewentualnie wyniki badań dodatkowych jeśli były wykonywane)

2)badanie dziecka: orientacyjna ocena rozumienia, badanie wymowy, ocena budowy i sprawności artykulatorów (u dzieci młodszych lub słabo wchodzących w kontakt proponujemy uprzednie przygotowanie filmu ukazującego wypowiedzi dziecka, z kilkoma zbliżeniami na obszar ust)

3)omówienie wyników i ustalenie planu terapii (przygotowanie opinii pisemnej jest dodatkowo płatne wg cennika)