Diagnoza neurologopedyczna noworodka i niemowlęcia w kierunku zaburzeń ssania i lub skróconego wędzidełka

Wykonywana jest przez specjalistę neurologopedę, terapeutę karmienia, specjalistę mioterapii

Składa się z kilku etapów:

 1. Wywiad: na temat rozwoju niemowlęcia od momentu ciąży i porodu, przez okres noworodkowy aż do dnia zgłoszenia się do neurologopedy ( na wizytę prosimy zabrać książeczkę zdrowia dziecka i ewentualnie wyniki badań dodatkowych jeśli były wykonywane), omówienie pojawiających się trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym jego karmieniu i pielęgnacji ( problemy z przystawieniem do piersi lub ssaniem z butelki, występowaniem problemów z laktacją i stanem piersi, kryzysy laktacyjne, zagadnienia takie jak:  kolki refluks, aerofagia),
 2. Badanie dziecka:
  1. ogólna ocena funkcjonowania dziecka (w tym wybranych odruchów posturalnych, napięcia mięśniowego, symetrii ułożeniowej i inne).
  2. ocena budowy obszaru ustno-twarzowego w tym: nosa, warg, języka, podniebienia, policzków, pozycji żuchwy, pozostałych struktur jamy ustnej ( m.in. orientacyjna ocena budowy migdałków podniebiennych- jeśli możliwa)
  3. badanie funkcji podstawowych dla mowy (prymarnych) w tym: toru oddechowego, połykania, ssania nieodżywczego ( Chele Marmet) czasem z modyfikacją M.Machoś
  4. ocena wybranych odruchowych reakcji oralnych  ( m.in. odruchu żuchwowego, o. szukania, o. ssania, o. wymiotnego, o. kąsania, o. lizania)
  5. ocena pozycji spoczynkowej warg i języka, motoryki języka ( skala Hazelbaker)   i miejsc przyczepu wędzidełka (skala Coryylos)
  6. obserwacja dziecka w trakcie karmienia i ocena przystawienia do piersi, karmienia butelką, cykli ssania ( w razie potrzeby z użyciem stetoskopu),
 3. Ocena używanego sprzętu wspomagającego karmienie ( dobranie smoczka, butelki itp.)
 4. Omówienie wyników i ustalenie planu terapii (przygotowanie opinii pisemnej jest dodatkowo płatne wg cennika)