Emisja głosu

Efektywne posługiwanie się głosem i słowem jest w umiejętnością niezbędną każdemu. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak wykorzystać możliwości swojego głosu, jak mówić, aby uzyskać piękne brzmienie, optymalne tempo mowy czy płynną i wyrazistą wymowę.

Źle brzmiący głos oraz niedbałość wymowy mają niekorzystny wpływ na to, jak postrzegają nas słuchacze.

Prawidłowa emisja – wydawanie głosu sprawia, że głos może być tworzony długo, bez zmęczenia, z odpowiednią donośnością, wysokością oraz barwą. Dzięki prawidłowej artykulacji oraz dykcji mowa staje się swobodna, wyraźna i zrozumiała a mówca wzbudza żywe zainteresowanie wśród słuchaczy.

Zajęcia emisji głosu i dykcji przeznaczone są dla wszystkich, którym zależy na świadomym i swobodnym posługiwaniu się głosem oraz na płynnej, bezbłędnej, zrozumiałej i przykuwającej uwagę słuchaczy, wymowie.

Na kolejnych sesjach, indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta, proponowane są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które mają na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, tak aby gospodarowanie oddechem podczas mówienia było efektywne
  • nauka bezwysiłkowej emisji głosu dzięki, której głos będzie naturalny, wolny od napięć i pełen ekspresji
  • uzyskanie precyzyjnej artykulacji i wyrazistej wymowy