Terapia logopedyczna

Nazwa zajęć : terapia logopedyczna

Dla kogo : dla dzieci w wieku od 2 lat w normie rozwojowej lub niewielkimi deficytami w tym zakresie

Uwagi: do przygotowania programu terapii niezbędne jest wykonanie diagnozy logopedycznej i w razie konieczności, zaleconych badań dodatkowych np. badania słuchu

Jaki jest przebieg terapii:

Po przybyciu do poradni pacjent zapraszany jest indywidualnie do gabinetu. Terapię prowadzi wykwalifikowany logopeda zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Po zajęciach przeprowadzana jest krótka rozmowa z rodzicem/opiekunem na temat postępów dziecka i zadawane są ćwiczenia do powtarzania w domu.

W razie potrzeby rodzic może przebywać w gabinecie wraz z dzieckiem.

Co wpływa na postępy terapii:

Podczas diagnozy omawiany jest zarys planu terapii danego pacjenta i orientacyjny termin jej zakończenia. Należy jednak zdać sobie sprawę, że na ostateczny przebieg terapii ma wpływ wiele czynników w tym:

– wiek dziecka, jego stan psychofizyczny, motywacja do ćwiczeń, regularność zajęć logopedycznych, wartość jakościowa i ilościowa wady z jaka pacjent zgłosił się na terapię, wykonywanie zaleconych ćwiczeń domowych.

Termin zajęć:

Daty i godziny spotkań ustalane są indywidualnie i dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka oraz opiekunów. Termin rezerwowany jest dla konkretnego pacjenta na cały przewidywany czas terapii.