Terapia taktylna

Terapia taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutowej.

Przeznaczona jest szczególnie dla dzieci:
– z uszkodzonym układem nerwowym,
– z obniżoną motywacją,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,
– autyzmem i spektrum Autyzmu,
– Zespołem Downa,
– emocjonalnie niestabilnych,
– agresywnych,
– z FAS,
– zaburzeniami mowy,
– trudnościami szkolnymi: dysgrafią i dysleksja,
– opóźnieniem w rozwoju umysłowym i psychoruchowym,
– problemami z koncentracją uwagi,
– lękami, fobiami,
– zaburzeniami integracji sensorycznej.

Podczas terapii stosuje się różnego rodzaju techniki masażu (głaskanie, uciskanie, rozcieranie), dzięki którym stymuluje się receptory dotyku znajdujące się w skórze. Aktywizuje to rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Dzięki terapii taktylnej:
– zwiększa się świadomość własnego ciała,
– poprawia się odbiór wrażeń dotykowych,
– reguluje się napięcie mięśniowe,
– poprawia się integracja sensomotoryczna oraz integracja odruchów,
– obniża się poziom stresu, dochodzi do wyciszenia układu nerwowego.