Trening Słuchowy metodą K. Johansena IAS

Dziecko może prawidłowo słyszeć dźwięki a jednocześnie mieć mocno ograniczone  rozumienie słów, mówimy wówczas o zaburzeniach przetwarzania słuchowego (CAPD).

 

Podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia się jest dobre słyszenie, dlatego u dzieci z CAPD na każdym etapie rozwoju mogą pojawić się trudności np.:

 •  opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja
 •  dysleksja, dyskalkulia
 • zaburzenia zachowania ADHD, ADD
 • problemy z koncentracją,
 •  trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji, poleceń,
 •  osoby te mogą wykazywać nadwrażliwość/osłabioną wrażliwość na dźwięki
 • trudności w uczeniu się języków obcych

Takim pacjentom proponujemy

Trening Słuchowy  metodą K.Johansena IAS

Przebieg terapii:

Diagnoza składa się z trzech etapów. W etapie I wykonywana jest badanie słyszenia dźwięku (audiometria) lewego i prawego ucha, oraz test obu uszny. Ocenia się wrażliwość pacjenta na dźwięki oraz lateralizację ucha. Etap II to ocena słyszenia mowy- wykonywanych jest pięć podtestów (w tym test słuchania w warunkach utrudnionych). Etap III- to ocena lateralizacji ręki, oka, nogi i preferencji dla mowy. Następnie terapeuta omawia wynik z opiekunem dziecka i wysyła opracowane wyniki do Centrum Johansena. Tam przygotowywana jest płyta CD z programem terapeutycznym.

Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 5-10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni , za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z treningiem słuchowym. Terapia trwa około 8-9 miesięcy.

Zalety metody:

 • program terapii jest zindywidualizowany, ściśle dostosowany do potrzeb pacjenta
 • dziecko trenuje w domu, pod kontrolą rodzica co niweluje koszty dojazdów
 • terapeuta sprawdza postępy dziecka podczas diagnoz międzyetapowych,
 • trening  jest długofalowy dzięki temu jego wpływ terapeutyczny jest trwały
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie

Do terapii kwalifikują się także pacjenci:

 • z częstymi, nawracającymi stanami zapalnymi ucha środkowego
 • z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego lub po drenażu uszu
 • z przerostem lub po usunięciu migdałka gardłowego (3-ego migdałka)
 • dzieci urodzone przedwcześnie
 • dzieci niedotlenione w czasie porodu
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami z zespołem Downa, z autyzmem i innymi

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.