Aneta Czura

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zyskała podczas licznych praktyk oraz pracy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, gdzie zajmowała się  dziećmi  z  dyslalią, z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i zaburzonym rozwojem mowy. Prowadziła zajęcia grupowe dykcji i emisji głosu dla dzieci w wieku szkolnym oraz logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wciąż dąży do poszerzania swoich kwalifikacji uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach metodycznych, m.in. terapii ręki, logorytmiki i wspomagania rozwoju mowy przez zabawę.
Praca z dziećmi jest dla niej wielką radością, a największą nagrodą jest dla niej satysfakcja z postępów, jakie czyni jej podopieczny.

Hasło którym kieruje się w pracy :„kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

W centrum terapii Abak specjalizuje się w pomocy naszym najmłodszym pacjentom.

Pasjonatka zdrowego stylu życia, która wieczorami tworzy własne pomoce logopedyczne.