Ewa Wojtysiak (Czapnik)


Ewa Wojtysiak (Czapnik)

Magister, dyplomowany logopeda ogólny i kliniczny.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach ogólnodostępnych, gdzie zajmowała się dziećmi z wadą słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, ASD, afazją, zespołem Aspargera.

Własne kompetencje poszerzała również podczas wielu praktyk i hospitacji m.in.
w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach; ogólnodostępnych oraz specjalnych), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (fundacjach, gabinetach).

Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, webinarach oraz kursach.

  • Kurs: Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością̨ sprzężoną,
  • Warsztat metodyczny: Zastosowanie programu BoardMaker w tworzeniu pomocy do komunikacji dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się/niemówiących,
  • Konferencja logopedyczna online „Europejski Dzień Logopedy zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów oraz Akademia Logopedy; „Zdalnie czy stacjonarnie? Wyzwania przed którymi stanęli logopedzi w dobie pandemii.” Ewa Małachowska Przewodnicząca ZG PZ, „Kompleksowa diagnoza słuchu dziecka. Model współpracy logopedy-lekarza audiologa-foniatry/otolaryngologa” dr n. med. Andrzej Senderski UCK,
  • Konferencja: V Europejski Dzień Logopedy „W świat autyzmu” organizowanych przez Koło Naukowe Logopedii oraz Koło Naukowe Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Progressus” w Akademii Pedagogiki Specjalnej; „Model wczesnej interwencji dla dzieci z ASD: wczesne rozpoznanie (SAC-R), wczesna diagnoza (ADOS-2, ADI-R), wczesna interwencja terapeutyczna (ESDM) dr Joanna Kwasibowska – Dudek”, „Diagnoza funkcjonalna, jako podstawa indywidualizacji w pracy z dzieckiem z ASD: zastosowanie PEP-3-PL”.

Pasjonatka makijażu, mody oraz podróży.