Magister Filologii polskiej, dyplomowany logopeda, neurologopeda, terapeuta SI oraz specjalista w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Humanistycznego w zakresie Filologii polskiej, Logopedii i Neurologopedii, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w zakresie Terapii integracji sensorycznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobkach, przedszkolach, szkole podstawowej oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmowała się dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, autyzmem oraz afazją dziecięcą.

Program terapii dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka, wykorzystując wiele własnoręcznie wykonanych pomocy logopedycznych.

Prywatnie pasjonatka fitnessu, fotografii i dobrego kina.