Marzena Chmielewska

Wykształcenie:
– studia magisterskie na Wydziale Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie .
– studia podyplomowe na kierunku „Teoria Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowym ” w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.
-studia podyplomowe na kierunku ” Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna” w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
-studia podyplomowe na kierunku „ Przygotowanie Pedagogiczne do zawodu nauczyciela”  Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Wydział Nauk Społecznych i Administracji.

Doświadczenie zawodowe nabyła pracując  w Niepublicznym Przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia jako psycholog i asystent nauczyciela. Obecnie pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Piastowie oraz poradni Abak gdzie zajmuje się diagnozą i prowadzeniem terapii integracji sensorycznej.

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in. :
Bilateralna Integracja –program szkolny. Centrum Integracji Sensorycznej, Agnieszka Samuś.
Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy, dr I. Palicka.
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej  I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż. Katarzyna Gromelska.
„Metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss”
“Napięcie mięśniowe w ujęciu integracji sensorycznej”
“Nie potrafię, nie mogę „- jak wspierać u dzieci poczucie własnej wartości.