Marzena Mrózek

mgr Marzena Mrózek – logopeda, filolog, terapeuta ręki 1 i 2 st. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska ze specjalnością: logopedia. Aktualnie pogłębia swą wiedzę na studiach podyplomowych: Neurologopedia Profilowana ze specjalnościami Wczesna Interwencja Logopedyczna oraz Neurologopedia Dzieci i Dorosłych na WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami autyzmu, zespołu Aspergera, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją oraz dzieci z tracheostomią. Doświadczenie zdobyła na licznych praktykach oraz wolontariatach logopedycznych. Pracuje również jako logopeda w przedszkolu.
 • Elektrostymulacja w logopedii – mgr Elżbieta Radkowska
 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia- masaż – mgr Katarzyna Gromelska
 • Kinesiotaping w Logopedii – mgr Ewa Wojewoda
 • Konferencja „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną” – dr Teresa Kaczan
 • Nowoczesne techniki wspomagające pracę z twarzą w terapii logopedycznej – mgr Piotr Hawryluk
 • Stymulowanie rozwoju dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną w odniesieniu do poznania polisensorycznego – mgr Joanna Marjańska
 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie – mgr Sylwia Zasada
 • Rotacyzm – mgr Sylwia Zasada
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) – mgr Sylwia Zasada
 • Mowa bezdźwięczna – mgr Sylwia Zasada
 • Praktyki logopedyczne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Kraków
 • Praktyki logopedyczne: Tabita – Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Konstancin-Jeziorna