Monika Domańska

Neurologopeda, logopeda, psycholog, trener emisji głosu, terapeuta miofunkcjonalny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła psychologię oraz Pomagisterskie Studium Logopedyczne a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Kształcenia Głosu i Mowy z przygotowaniem do nauczania emisji głosu. Ukończyła również  neurologopedię profilowaną w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Doświadczenie zdobywała na licznych stażach i praktykach a także pracując jako logopeda w szkołach podstawowych: Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. szkolenia z Metody Krakowskiej („Terapia Neurobiologiczna”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju”), kurs „Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia” oraz szkolenie:„ Zaburzenia połykania u dzieci i młodzieży”. Uczestniczyła również w licznych szkoleniach z zakresu:

  • opóźnionego rozwoju mowy: „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne”, „Co zrobić gdy małe dziecko nie mówi”, „Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) diagnoza i terapia”
  • jąkania: „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania”
  • terapii wad wymowy: „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”, „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”, „Metody wywoływania głosek”
  • stymulacji ustno – twarzowej: „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych”, „Manipulacje ustno – twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból”, „Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, „Terapia manualna w gabinecie logopedycznym”, „Stymulacja traktu ustno – twarzowego”
  • emisji i rehabilitacji głosu: „Głos w przestrzeni”, „Wielogłos w przestrzeni”, „Rehabilitacja zaburzeń głosu”, „Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej” „Usprawnianie narządu głosu”, „ Usprawnianie narządu głosu w praktyce”, „Terapia posturalna i czaszkowo – krzyżowa a głos”
  • tapingu logopedycznego: „Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii, podejście Esther de Ru”
  • terapii miofunkcjonalnej: „MFT 9-99 sTArs” – Miofunkcjonalna Terapia wg A. Kittel, „Terapia miofunkcjonalna w praktyce”.

Program terapii tworzy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości każdego dziecka dobierając odpowiednie metody pracy. W terapii korzysta m.in. z elementów Metody Krakowskiej, terapii manualnej w tym masażu logopedycznego a także tapingu.

Szczególnie skupia się na nawiązaniu dobrej, opartej na zaufaniu, relacji z dzieckiem oraz wykorzystaniu jego motywacji do zabawy i nauki.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii wad wymowy, terapii zaburzeń funkcji aparatu oralnego (połykanie, oddychanie, pozycja spoczynkowa), dykcji i emisji głosu.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Prywatnie mama  Julii i Ani, miłośniczka gór.