Monika Kurakowska-Woźniak

Monika Kurakowska-Woźniak– neurologopeda, terapeuta karmienia, specjalista ortodoncji funkcjonalnej MFS, terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS.

Pracuje na stanowisku neurologopeda kliniczny w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w warszawskim Międzylesiu.

Od 2008 roku jest szefową ABAK Centrum Terapii Dziecięcej i Logopedii.

Prywatnie mama trzech wspaniałych dziewczynek Marysi, Zosi i Julii.

Uzyskała II stopień specjalizacji na kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Studia zorganizowane przez Collegium Medicum UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyplom logopedy uzyskała na Akademii  Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Nauk Pedagogicznych, kierunek Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna.

Jest logopedką w wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych i medycznych.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i  terapii noworodków i niemowląt pod kątem zaburzeń anatomicznych i czynnościowych w obszarze ustno-twarzowym. Szczególnie interesują ją problemy z karmieniem piersią, skróconym wędzidełkiem, regulacją napięcia mięśniowego, pozycjonowaniem, kłopotami z rozszerzaniem diety, wybiórczością pokarmową, nadwrażliwością obszaru usto-twarzowego i innymi.

W zakresie specjalizacji ortodoncji funkcjonalnej MFS aktywnie współpracuje z ortodontami, wykonuje diagnozy funkcjonalne mięśni jamy ustnej i twarzo-czaszki ( m.in. języka, warg, podniebienia, wędzidełek, toru oddechowego), dobiera stymulatory przywracające i wspierające w/w funkcje zgodnie z założeniami metody prof. Jose Duran Von Arx i innych.

W terapii stosuje nowoczesne narzędzia wspomagające harmonijny rozwój dziecka m.in.:

  • elektrostymulację mięśniowo-nerwową obszaru ustnotwarzowego
  • mioterapię i stymulatory systemu MFS
  • terapię ręki, terapię integracji sensorycznej,
  • „Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz”,
  • kinezjologię edukacyjną BrainGym dr P. Dennisona,
  • trening słuchowy Johansen,

których to jest certyfikowanym terapeutą.

Posiada przeszkolenie do pomocy noworodkom i wcześniakom w rozwoju funkcji oddechowo- pokarmowo-artykulacyjnych /  „Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii”/ oraz przygotowanie w zakresie poradnictwa laktacyjnego. Obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do  egzaminu IBCLC czyli na międzynarodowego certyfikowanego doradcę laktacyjnego.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia. W Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka prowadzi szkolenia w ramach specjalizacji dla lekarzy w zakresie logopedii i neurologopedii.

Obecnie pracuje w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej w Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, prowadząc terapię neurologopedyczną dzieci od 0 do 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju takimi jak: zespoły genetyczne, zespoły metaboliczne, afazje i alalie, mózgowe porażenie dziecięce – dyzartrie, pacjentów z zaburzeniami świadomości, z rurką tracheostomijną, mechanicznie wentylowanych, z zaburzeniami połykania (dysfagią).

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w:

Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, fundacji „Echo”, fundacji „Tęcza”, szkole podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszeniu na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Ostrowy”, Niepublicznym przedszkolu „Qbuś”, Przedszkolu prywatnym „Kraina Lwa Leona”, Ośrodku dla dzieci „Fabryka Pasji”, Przedszkolu Integracyjnym „Domek Przedszkolaka” oraz Prywatnej Świetlicy  „Szkolniaki”. Prowadziła diagnozy oraz zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną , a w poradni konsultowała noworodki i niemowlęta.