Monika Kurakowska-Woźniak

Neurologopeda, terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS, pracuje na stanowisku asystenckim w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w warszawskim Międzylesiu, od 2008 roku jest szefową ABAK Centrum Terapii Dziecięcej i Logopedii , prywatnie mama trzech wspaniałych dziewczynek Marysi, Zosi i Julii.

Uzyskała II stopień specjalizacji na kierunku Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Studia zorganizowane przez Collegium Medicum UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyplom logopedy uzyskała na Akademii  Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Nauk Pedagogicznych, kierunek Logopedia i Pragmatyka Komunikacyjna.

Jest logopedką w wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych i medycznych.
Specjalizuje się w diagnozowaniu i  pomocy dzieciom oraz młodzieży w zakresie: terapii logopedycznej, przetwarzania słuchowego.

W terapii stosuje nowoczesne narzędzia wspomagające harmonijny rozwój dziecka m.in.:

  • terapię ręki, terapię integracji sensorycznej,
  • „Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz”,
  • kinezjologię edukacyjną BrainGym dr P. Dennisona,
  • trening słuchowy Johansen,

których to jest certyfikowanym terapeutą.

Posiada przeszkolenie do pomocy noworodkom i wcześniakom w rozwoju funkcji oddechowo- pokarmowo-artykulacyjnych /  „Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii”/ udziela porad i prowadzi szkolenia w tym zakresie dla rodziców.

Obecnie pracuje w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej w Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, prowadząc terapię neurologopedyczną dzieci od 0 do 18 r.ż. z zaburzeniami rozwoju takimi jak: zespoły genetyczne, zespoły metaboliczne, afazje i alalie, mózgowe porażenie dziecięce – dyzartrie, pacjentów z zaburzeniami świadomości, z rurką tracheostomijną, mechanicznie wentylowanych, z zaburzeniami połykania (dysfagią).

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w: Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, fundacji „Echo”, fundacji „Tęcza”, szkole podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszeniu na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Ostrowy”, Niepublicznym przedszkolu „Qbuś”, Przedszkolu prywatnym „Kraina Lwa Leona”, Ośrodku dla dzieci „Fabryka Pasji”, Przedszkolu Integracyjnym „Domek Przedszkolaka” oraz Prywatnej Świetlicy  „Szkolniaki”. Prowadziła diagnozy oraz zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną , a w poradni konsultowała noworodki i niemowlęta.