Monika Kurakowska-Woźniak

Dyplomowany logopeda, terapeuta stymulacji słuchowej Johansen IAS, od 2008 roku szefowa ABAK Centrum Terapii Dziecięcej i Logopedii , polonistka, prywatnie mama trzech wspaniałych dziewczynek Marysi, Zosi i Julii.

Absolwentka Akademii  Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Nauk Pedagogicznych  w zakresie Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej.

Jest logopedką w wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych i medycznych.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i  pomocy dzieciom oraz młodzieży w zakresie: terapii logopedycznej, przetwarzania słuchowego.

Prowadzi przygotowania do wdrożenia kompleksowego programu pomocy logopedycznej dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Obecnie zdobywa II stopień specjalizacji logopedycznej na kierunku:  Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Studia zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

W terapii stosuje nowoczesne narzędzia wspomagające harmonijny rozwój dziecka m.in.:

  • terapię ręki,
  • „Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz” ,
  • kinezjologię edukacyjną BrainGym dr P. Dennisona ,
  • trening słuchowy Johansen,

których to jest certyfikowanym terapeutą.

Posiada przeszkolenie do pomocy noworodkom i wcześniakom w rozwoju funkcji oddechowo- pokarmowo-artykulacyjnych /  „Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii”/ udzielam porad i prowadzę szkolenia w tym zakresie dla rodziców.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w szkole podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszeniu na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Ostrowy”, Niepublicznym przedszkolu „Qbuś”, Przedszkolu prywatnym „Kraina Lwa Leona”, Ośrodku dla dzieci „Fabryka Pasji”, Przedszkolu Integracyjnym „Domek Przedszkolaka” oraz Prywatnej Świetlicy  „Szkolniaki”. Prowadziła zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną.