Piotr Umiński

Absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, psycholog.

Ukończył szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, podyplomowe studia z Oligofrenopedagogiki, kurs 1 stopnia komunikacji alternatywnej metodą MAKATON. Uczestnik rozlicznych konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii i psychoterapii.

Specjalizuje się w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzićmi i rodzinami. Wnikliwy obserwator i diagnosta. Stale się dokształca. Doświadczenie zdobywał dotąd w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej „Tęcza” oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii „Zagórze” w Poradni Dla Osób Z Autyzmem.

Aktualnie na codzień zdobywa bezcenne doświadczenie w prężnie działającym i doœwiadczonym zespole Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Pracuje w Klinice Rehabilitacji IP-CZD. Uczestniczy w projektach naukowych instytutu.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz terapią pacjentów z uszkodzeniami mózgu w przebiegu urazów, zmian naczyniowych i nowotworowych, zaburzeniami poznawczymi, a także dzieci i młodzierzy z zaburzeniami zachowania, depresją, problemami w komunikacji z rodzicami i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, otyłością i jej powikłaniami, wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży i rodziców w zdrowiu i chorobie. Prowadzi diagnozę, wsparcie i terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, lękami, uzależnieniami od gier, tabletów, telefonów i mediów społecznościowych.

Prywatnie – bardzo zaangażowany tata, pożeracz książek i artykułów popularno-naukowych, wróg telewizji, miłośnik nauki, dobrej muzyki i kina, fan lotnictwa wyczynowego. Żywo interesuje się medycyną, astrofizyką, archeologią… Miłośnik psychologii rozwojowej, ewolucyjnej, psychoanalizy i neuropsychologii