Monika Kurakowska-Woźniak

dyrektor, logopeda

specjalizacja: trening słuchowy Johansen

Katarzyna Cejmer-Jankowska

z-ca dyrektora, logopeda

specjalizacja: emisja głosowa, pracuje m.in.metodą krakowską

Monika Domańska

Monika Domańska

logopeda, psycholog

specjalizacja: terapia ręki

Edyta Niemirska-Mali

Edyta Niemirska-Mali

pedagog terapeuta

Monika Siedlak-Pęczek

psycholog

specjalizacja: terapia rodzin

Ewelina Filipczak - Rosa

logopeda

specjalizacja: logorytmika, opóźniony rozwój mowy

Marzena Mrózek

Marzena Mrózek

logopeda, filolog

Ewelina Fruba

Ewelina Fruba

terapeuta

Katarzyna Śmiecińska

Katarzyna Śmiecińska

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta

Milena Zadroga

Milena Zadroga

Współpracują z nami:

Jacek Stankiewicz – psycholog

Katarzyna Kopeć

Monika Pęczek-Grzywacz